Vývoz jímek a septiků

v Plavech a okolí

Kontakt 602 169 201

Traktor s fekálem

Cena bez DPH

DPH 12%

Cena s DPH

1 m3

205,36

24,64

230,00

1 hodina (příprava, sání)

1000,00

120,00

1120,00

1 km

30,00

3,60

33,60

sobota, neděle, svátky, havárie

1000,00

120,00

1120,00