O farmě

Ukončili jsme výrobu mléčných produktů a přecházíme pouze na prodej hovězího masa.

Jsme rodinná farma a fungujeme už od počátku devadesátých let. S chovem holštýnského skotu tehdy začal Josef Šourek, zakladatel farmy. Hned po sametové revoluci navázal na odkaz svých předků, jejichž pozemky za složitých okolností přešly do JZD až v roce 1960. Otec přenechal vedení rodinného podniku synovi v roce 2008. Martin Šourek s rodinou vede farmu dodnes.

Krávy

Jak šel čas a my získávali nové vědomosti a zkušenosti, postupným křížením jsme přecházeli na plemeno, které se do našich severských podmínek hodí lépe. Dnes chováme převážně normandský skot.

Naše farma je registrována ve svazu ekologických zemědělců PRO-BIO Šumperk a téměř všechny naše produkty nesou značku Bio. Obě tyto certifikace jsou každoročně obnovovány na základě kontrol Biokont-CZ (kontrola ekologického zemědělství).

„Myšlenka věnovat se ekologickému způsobu hospodaření vznikla přirozeně. Nikdy jsme nepoužívali hnojiva. Navíc sám chov dobytka se nabízí k tomu, že jej není třeba ničím jiným dopovat, ale stačí jen spásat a udržovat pastviny,“ říká Martin Šourek. Ty tvoří také většinu plochy farmy a naše krávy je spásají od jara do podzimu. O údržbu prudkých mezí se starají kozy, které jsou doplňkem hospodářství stejně jako dvě kobyly a oslíci, kteří se na farmě zabydleli později.